Aktuality

30. 4. 2020 - Duševná výživa a vyrovnanosť počas meniacich sa okolností

Tanier pre mozog

Z viacerých strán sa ozýva, že je dôležité starať sa o svoje psychické zdravie. Mimoriadna situácia si vyžiadala v našom každodennom fungovaní nemalé zmeny. Postupne si hľadáme a nachádzame nový systém, ako si rozvrhnúť deň. Naša vnútorná vyrovnanosť dostáva zabrať, keď sa k nám denne dostáva mnoho informácií od ľudí v našom okolí, aj z médií. Ako si teda usporiadať deň a uchovať vnútornú rovnováhu aj napriek neustále sa meniacim okolnostiam? Pomôže nám tanier pre mozog od neurovedcov Daniela Siegela a Davida Rocka. Poznáte ho?31. 3. 2020 - Predpredaj pre nové vydanie knihy Respektovat a být respektován spustený

Respektovat a být respektován 2020

Predpredaj prepracovaného vydania knihy Respektovat a být respektován je spustený. Objednávať ju môžete na stránke vydavateľa Peoplecomm.

Kniha bude expedovaná od 20.4.2020, medzitým si môžete prečítať čo je v knihe nové.

Veľmi sa tešíme, že po 1,5-ročnej práci uzrie kniha svetlo sveta a veríme, že bude hodnotným sprievodcom v budovaní pevných medziľudských vzťahov založených na rešpekte a zodpovednosti.20. 2. 2020 - 2 % pre viac úcty v medziľudských vzťahoch

Vaše 2 % z daní

Od začiatku nášho pôsobenia sme na Slovensku urobili už viac ako 90 kurzov, workshopov a prednášok. Štvrtý rok spolupracujeme s Komenského inštitútom na vzdelávaní pedagógov. Rešpektovať a byť rešpektovaný pôvodne vznikol ako kurz pre učiteľov, aby sa naučili v škole vytvárať bezpečné a podporujúce prostredie. Pomáhame tak pretavovať teóriu do praxe.

Nezaháľame ani s aktivitami pre verejnosť, keďže považujeme za dôležité, aby sa deti stretávali s úctou a ohľadom k nim už od narodenia. Aj vďaka Vašim príspevkom šírime myšlienky komunikácie a výchovy s rešpektom ďalej.

Pripravili sme pre Vás podrobný postup, ako na to. Ďakujeme18. 12. 2018 - Veľa darčekov je nad mentálnu kapacitu detí

Mirka Kumančíková AppDay TV
Ostatné dni venujeme rozmýšľaniu, čo ešte tým našim ratolestiam kúpiť pod stromček. Chceme dostáť hojnosti, na ktorú sa pri vianočných sviatkoch často odvolávame. Priveľa darčekov však môže dieťa neprimerane zaťažiť. Hojnosť by sme mali skôr smerovať do medziľudskej komunikácie. Hojnosť porozumenia, smiechu a dobrej nálady je cenným vkladom do našich vzťahov. A čo robiť, keď sa dieťa začne vypytovať ako to je vlastne s tými darčekmi? Naša kolegyňa Mirka Kumančíková má pre vás pár tipov v rozhovore pre AppDay Tv

 30. 4. 2018 - Podporujeme inkluzívne vzdelávanie na Slovensku

Bez titulku

Pod slovom rešpekt rozumieme ohľad na potreby, individualitu a ľudskú dôstojnosť. Inkluzívne vzdelávanie zahŕňa všetky tri aspekty rešpektu a premieta ich do spôsobu, ako by mala vyzerať škola, kde sa všetky deti cítia bezpečne a sú rozvíjané ich talenty. Naše občianske združenie sa pridalo k podporovateľom Inklukoalície, ktorá spája všetkých zainteresovaných pedagógov, odborníkov a rodiny a zasadzuje sa o inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti na Slovensku.12. 6. 2018 - Deti sa pri výchove zaobídu bez pochvál (rozhovor)

Radka Rendošová Aktuality.sk

„Kto necháva deťom voľnosť bez hraníc, ten ich preťažuje, nakladá na ne viac, než môžu uniesť,“ tvrdí v rozhovore pre Aktuality.sk lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný Radka Rendošová.. Bezhraničná výchova deťom škodí na viacerých úrovniach. Tá najzákladnejšia je, že bez hraníc sa deti necítia bezpečne a to má vplyv na ich ďalší vývin. Deti privyknuté na bezhraničné prostredie sa ťažšie orientujú tam, kde naraz nejaké hranice platia. Niekto tvrdí, že sa „nevedia zmestiť do kože“, je to však len dôsledok bezmedzných pomerov, ktoré nútia deti dožadovať sa hraníc o to viac.2. 3. 2018 - Ako vzdelávať deti zmysluplne?

Jana Nováčková TEDxPrague ED

Jednou zo základných ľudský potrieb je zmysluplnosť. Veľmi neradi robíme veci, ktoré nám samým zmysel nedávajú a oveľa radšej sa angažujeme v aktivitách, ktoré pre nás zmysel majú. Ako teda vzdelávať deti zmysluplne? V čom spočíva autoritatívna podstata školy a kto má riadiť vzdelávanie detí? Odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v príspevku Jany Nováčkovej z pražského TEDxPragueED.10. 2. 2018 - Sme na Facebooku

Facebook OZ S rešpektom

Rozširujeme možnosti, ako s nami komunikovať o novú platformu. Na našej facebookovej stránke zdieľame články a videá, ktoré nás zaujmú, či novinky o tom, kde plánujeme nové kurzy a prednášky.

Veríme, že sociálne siete posilnia šírenie rešpektu tam, kde ho treba. 18. 9. 2017 - Tip ako začať školský rok

Mirka Kumancikova - appDay.tv

Začiatok školského roka so sebou prináša rôzne zmeny. Najviac to azda pociťujú prváci, no deti vo vyšších ročníkoch sa tiež potrebujú prepnúť z prázdninového módu do toho školského. Mirka Kumančíková porozprávala pre appDay.tv, čo môžeme urobiť pre to, aby sme mali každé ráno doma väčšiu pohodu.22. 2. 2017 - Ako sa menia školy, keď máme odvahu robiť veci inak

Bez titulku
Komenského inštitút pripravil konferenciu Pedagogickí hrdinovia, ktorá sa bude konať 22. marca 2017 v Banskej Bystrici. Konferencia je určená pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl i všetkých študentov pedagogických fakúlt.
Naše lektorky budú pri tom a povedú workshopy na tému Ako hovoriť, aby sa naše vzťahy s deťmi rozvíjali.


6. 4. 2016 - Nový precvičovací seminár pre absolventov kurzu

Rešpektujúce zručnosti
Výchova dieťaťa zahŕňa množstvo situácií a možno sa vám aj po absolvovaní kurzu R+R opakujú niektoré z nich, kde si nie ste istí, či reagujete rešpektujúco. Darí sa vám rešpektovať vývinové potreby detí a podporovať ich sebaúctu, no zadávanie hraníc sa zdá problematické a vyvstáva otázka, či sa pri ich vymedzovaní nestávate permisívnym rodičom? Alebo robia ťažkosti súrodenecké vzťahy a konflikty medzi deťmi?
 
Pripravili sme pre vás precvičovací seminár, kde si zopakujeme komunikačné zručnosti z kurzu a ich reťazenie v rôznych situáciach. Prvý seminár sa bude konať v Košiciach 20. 5. 2016 v Haligande


1. 2. 2016 - Podporujeme kampaň A DOSŤ!

Kampaň A DOSŤ!

V školách sa historicky kladie väčší dôraz na to, ČO sa žiak naučí, než na to AKO sa to naučí. Veríme, že komunikácia a partnerský, participatívny a rovnocenný prístup k deťom a mladým ľuďom, ktorý rešpektuje ich individualitu, vývinové potreby a rozvíja ich sebaúctu, je jedným z kľúčových aspektov školy 21. storočia. Do kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! sa zapájame, lebo partnerský a rešpektujúci prístup považujeme za základ demokratickej občianskej spoločnosti. Podporujeme verejnú diskusiu o reforme vzdelávania, kde znejú hlasy všetkých zúčastnených strán od detí, cez rodičov až po odborníkov.21. 1. 2016 - Odmeny a tresty do školy nepatria

Niektorí ľudia majú pocit, že na to, aby sa deti niečo v škole naučili, je ich treba motivovať zvonka. Tresty vo všeobecnosti až také obľúbené nie sú. No odmeny aj pochvaly sú len druhou stranou tej istej mince. V najnovšom čísle časopisu Dobrá škola je tejto téme venovaný rozhovor s Janou Nováčkovou12. 12. 2015 - Rozhovory cez Polnoc: Ako to povedať deťom

Marianna Rajecová a Ivan Vyskočil - Rozhovory cez polnoc

Deti majú niekedy otázky, ktoré možno vyvolávajú rozpaky aj v nás dospelých. Alebo sa stane niečo, čo je aj pre nás zaťažkávajúcou emočnou skúškou, no ten malý človiečik sa potrebuje v situácii zorientovať tak isto. Ako povedal Ivan Vyskočil v Rozhovoroch cez polnoc na TA3: "Ak nemáme o situácii informácie, tak si zvyčajne predstavujeme to najhoršie, hoci realita zväčša taká zlá nie je. Deti to majú podobne. Preto je potrebné s nimi veku primeraným spôsobom rozprávať o tom, čo sa deje." 

 

11. 12. 2015 - Ako tráviť s deťmi čas cez sviatky

Miroslava Kumančíková - Dámsky klub

Možno si lámete hlavu, či to tento rok cez Vianočné sviatky neurobiť s deťmi nejako inak. Lenže ako inak? Mirka Kumančíková bola v Dámskom klube na RTVS a dala pár tipov, ako na to (pozn.: rozhovor začína cca od 45:24 minúty). 25. 11. 2015 - Reportáž o kurze Rešpektovať a byť rešpektovaný v TV Pohoda

Katarína Martišová a Ivan Vyskočil

Počas kurzu v Novom Meste nad Váhom boli naši kolegovia Katka Martišová a Ivan Vyskočil oslovení lokálnou televíziou Pohoda. Reportáž v skratke ponúka základné informácie o kurze Rešpektovať a byť rešpektovaný.

 

 

 

17. 10. 2015 - Rozhovor s Mariannou Rajecovou a Ivanom Vyskočilom o rešpekte v náhradnej starostlivosti detí

Marianna Rajecová a Ivan Vyskočil

Rozhovor našich lektorov pre časopis o náhradnom rodičovstve Nebyť sám - jar 2015.Čo o nás hovoria účastníci kurzov

Bez titulku
"Na kurze som začala chápať, prečo sa deti správajú tak, ako sa správajú. Konečne mi niečo dáva zmysel ako celok pri výchove mojich detí, aj pri mojej profesionálnej práci pedagóga. Určite by som tento kurz odporučila všetkým rodičom, pedagógom a vlastne celej našej spoločnosti, lebo deti nám robia iba zrkadlo nás a nášho správania a tam sa potom naša spoločnosť aj uberá. Ešte raz veľké ďakujem za príležitosť si to zažiť a pochopiť."
 
Zuzana, 2 deti, pedagóg pohybového vývinu detí
 
Toto je jedna z mnohých spätných väzieb, ktoré na kurzoch dostávame. 


1. 6. 2015 - Čo učiteľov v škole neučili

Sedemnásť učiteliek navštívilo náš kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný v Nitre. Najviac rezonovala téma emócií - ako reagovať na emócie druhých i zvládať svoje vlastné. Článok vyšiel na webe denníka Pravda, 1. júna 2015.12. 5. 2015 - Nový samostatný seminár v ponuke

Bez titulku

Našu ponuku kurzov sme rozšírili o samostatný seminár na tému Komunitný kruh a vyvodzovanie pravidiel s deťmi. Či už je to trieda, krúžok, alebo skupina detí v tábore, komunitný kruh a zmysluplné pravidlá napomáhajú rozvoju sociálnych a komunikačných zručností detí a prispievajú k napĺňaniu základnej ľudskej potreby - potreby bezpečia. 

Seminár je určený najmä pre tých, ktorí pracujú s detskou skupinou a trvá 3,5 hodiny.Tu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R.

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
24.10.2020 Brehy, ZŠ a MŠ Záhumnie 24 R+R - 4
08.10.2020 CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava R+R - 4
21.11.2020 Fascinujúce deti, Trenčianska 53/b, Bratislava R+R - 4
26.09.2020 Hummelova 4, Bratislava R+R - 4
06.02.2021 Námestie kpt. Nálepku 612, Vráble R+R - 4
Copyright WEB-X 2013
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaniem v prezeraní vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   Viac informácií   |   
Viac informácií   |