R + R prepracované vydanie 2020

Čo nájdete v novom prepracovanom vydaní

Respektovat a být respektován 2020

 

Prepracovania knihy sa ujali z pôvodného štvorčlenného tímu Jana Nováčková a Dobromila Nevolová.

Tu je ich stručný opis, čo môžete v prepracovanom vydaní nájsť.

Kniha dôsledne vychádza z konceptu Rešpektovať a byť rešpektovaný a dopĺňa ho o nové poznatky, ktoré boli publikované za 15 rokov od vydania prvej knihy. Taktiež sú v ňom využité bohaté skúsenosti z vedenia rovnomenných kurzov.

 

V knihe nájdete pri zachovaní všetkých základných myšlienok R + R tieto najpodstatnejšie zmeny:

Nová je kapitola o zvládaní vlastných emócií. Vychádzame v ústrety potrebám a skúsenostiam účastníkov našich kurzov, ktorí si často povzdychli: pokiaľ som v pokoji, tak sa mi rešpektujúca komunikácia celkom darí, ale keď som v emóciách, tak to nezvládam.

Ja-správa: nástroj, ako dať na vedomie vlastné potreby, emócie a očakávania je poňatá ako samostatná kapitola – predtým boli informácie o nej obsiahnuté v niekoľkých kapitolách.

Podstatne je prepracovaná kapitola o potrebách (vrátane potrieb rodičov a dôrazu na tzv. vývinové úlohy).

Nová je kapitola Vzťahy – osobnosť – socializácia, ktorá prepája témy, ktoré boli síce spomenuté už v pôvodnej knihe, ale dáva ich do ďalších súvislostí a dopĺňa témy nové (pojem attachment, ako vytvárať návyky, postup pri sprostredkovaní hraníc).

Ďalšia nová kapitola Konflikty sú príležitosťou k učeniu sa týka postupov aj pri konfliktoch dospelých s deťmi, aj detí medzi sebou.

Štyri kapitoly týkajúce sa motivácie (vnútorná a vonkajšia motivácia, tresty, odmeny, pochvaly) sú doplnené o novšie poznatky.

Celkovo bola prepracovaná prvá časť kapitoly o škole (s názvom Tradičná škola verzus slobodné vzdelávanie). Je v nej predstavený koncept vnútorne riadeného vzdelávania a prehľadne uvedené argumenty z vývinovej psychológie, prečo je tradičné školstvo nereformovateľné a v čom sú jeho najväčšie riziká.

Po novom sú za väčšinou kapitol zaradené stručné zhrnutia toho najdôležitejšieho. V niektorých kapitolách sú použité grafické schémy ilustrujúce text.

Výrazné zmeny nadobudlo grafické spracovanie – text sa číta „hladšie“, sú odstránené zvýrazňujúce prvky (tučné písmo a rámčeky v texte) tak, aby sa čitateľky a čitatelia sami mohli rozhodnúť, ktoré informácie sú pre nich osobne dôležité.

Zoznam literatúry je doplnený o kľúčové diela, ktoré vyšli za posledných 15 rokov.

Pôvodne sme sa pokúsili knihu prepracovať spoločne s manželmi Kopřivovými, spoluautormi konceptu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Na rozdiel od nás sa však venujú ešte naplno vedeniu kurzov (my dve sme ich už prenechali ďalším vycvičeným lektorkám). Ich pracovná vyťaženosť je natoľko veľká, že nebolo v ich silách sa venovať ešte aj prepracovaniu knihy. Preto sme sa spoločne dohodli, že prepracovanie knihy si zoberieme na starosť už len my dve.

 Tu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R.

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
26.09.2020 Hummelova 4, Bratislava R+R - 4
08.10.2020 CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava R+R - 4
24.10.2020 Brehy, ZŠ a MŠ Záhumnie 24 R+R - 4
21.11.2020 Fascinujúce deti, Trenčianska 53/b, Bratislava R+R - 4
06.02.2021 Námestie kpt. Nálepku 612, Vráble R+R - 4
Copyright WEB-X 2013
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaniem v prezeraní vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   Viac informácií   |   
Viac informácií   |