R+R - 4

1. seminár - AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY 

Ciele výchovy, každodenná komunikácia a potreby detí. Socializácia a sebaúcta. Stanovovanie hraníc správania sa a vývinové úlohy detí. Obsah vs. forma vyjadrovania požiadaviek. Poznatky o fungovaní mozgu - jeden z argumentov pre rešpektujúci prístup. Komunikačné zručnosti I. - opisný vs. hodnotiaci jazyk. Rešpektujúci vs. mocenský model vzťahov vo výchove a vzdelávaní detí aj medzi dospelými. Poslušnosť a jej riziká vs. zodpovednosť. Komunikačné zručnosti II. - informácie, výber, otvorené otázky, jedno slovo. Zásady rešpektujúcej komunikácie.

 

2. seminár - EMÓCIE 

Základné fakty o emóciách. Súvislosť medzi emóciami a ľudskými potrebami. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie u druhých. Formy empatickej reakcie. Zvládanie vlastných emócií - impulzívny a vedomý spôsob. JA-správa a TY-správa. Ako učiť deti hovoriť o tom, čo prežívajú a čo potrebujú. Emočná inteligencia. Riziká niektorých bežných komunikačných štýlov.

 

3. seminár - RIZIKÁ TRESTOV A ČO NAMIESTO NICH 

Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Prirodzený dôsledok a sociálny dôsledok nežiadúceho správania detí. Následná reakcia dospelého - trest alebo vedenie k zodpovednosti? Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí. Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných "krízových" situácií a konfliktov medzi deťmi.

 

4. seminár - AKO VYJADRIŤ UZNANIE A OCENENIE, REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA PER KAŽDÝ DEŇ 

Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Ako poskytovať spätnú väzbu a vyjadrovať uznanie bez toho, aby sme vytvárali závislosť na autorite. Rôzne možnosti hodnotenia v škole, podpora sebahodnotenia. Riziká súťaží.Tu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R.

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
16.03.2019 Račianska 80 (Internát Nová Cvernovka), Bratislava R+R - 4
15.05.2019 Bilingválna Montessori škôlka, Vlárska 25, Bratislava - Kramáre R+R - 7
22.05.2019 CZŠ Narnia Bratislava, Beňadická 38 R+R - 4
21.09.2019 ZŠ J.C.Hronského, Školská 10, 963 01 Krupina R+R - 4
12.10.2019 Nitra, ZŠ Nábrežie mládeže 5 R+R - 4
Copyright WEB-X 2013
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaniem v prezeraní vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   Viac informácií   |   
Viac informácií   |