Vaše 2 % z daní

 

Informácie od nás, ktoré k tomu potrebujete:

Obchodné meno / Názov S rešpektom
Sídlo Klincová 19, 821 08 Bratislava
Právna forma občianske združenie
IČO 42413591 (do formulára zarovnať zprava)

Dôležité termíny

Termín podania daňového priznania a zaplatenia dane sa posúva na 31.10.2020.

Postup pre fyzické osoby  |  Postup pre firmy

 

Zamestnanci a zamestnankyne, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 1. Do 15.2.2020 (optimálne, dá sa aj neskôr) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie s údajmi OZ S rešpektom a zvyšné údaje o Vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Súbor následne stiahnite a vytlačte.
 5. Obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) treba doručiť osobne alebo poslať poštou do 31.10.2020 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Zistiť sa to dá na webstránke Finančnej správy. Ak poukazujete 3 %, treba priložiť aj tretie tlačivo Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 6. Daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 7. Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali príspevok z dane, v tlačive je treba zaškrtnúť príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.

 

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie za rok 2019 samé

 1. Zvoľte si typ tlačiva pre daňové priznanie (A alebo B) podľa toho, či ste zamestnanec / zamestnankyňa, ale daňové priznanie si podávate sami, alebo ste mali v priebehu roka 2019 viac zamestnávateľov, alebo ste boli SZČO a pod.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V tlačive daňového priznania nájdete kolonky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré k tomu od nás potrebujete sú na začiatku tohto článku.
 4. Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali príspevok z daní, v tlačive je treba zaškrtnúť príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Dozvieme sa Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.10.2020) na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.
 6. Ak poukazujete 3 %, treba priložiť k Daňovému priznaniu aj tlačivo Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Interaktívne predvyplnené tlačivo Daňové priznanie FO typ A

Upozorňujeme, že fyzické osoby - podnikatelia (tlačivo B) majú povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.

Online formulár Daňové priznanie FO typ B

Naháňajú Vám tlačivá hrôzu? Radi pomôžeme a poskytneme ďalšie informácie na info@respektovanie.sk.

 

Postup pre právnické osoby

Od roku 2018 máte povinnosť ako právnická osoba komunkovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať podiel dane sa dá len priamo v elektronickom systéme.

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 1. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v úvode tohto článku.
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
   

Online formulár Daňové priznanie PO

 

 

 

 

Tlačivá

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A.pdfTu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R.

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
26.09.2020 Hummelova 4, Bratislava R+R - 4
08.10.2020 CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava R+R - 4
24.10.2020 Brehy, ZŠ a MŠ Záhumnie 24 R+R - 4
21.11.2020 Fascinujúce deti, Trenčianska 53/b, Bratislava R+R - 4
06.02.2021 Námestie kpt. Nálepku 612, Vráble R+R - 4
Copyright WEB-X 2013
Tieto stránky používajú na poskytovanie služieb cookies. Pokračovaniem v prezeraní vyjadrujete súhlas s ich používaním.   |   Viac informácií   |   
Viac informácií   |