Registrácia

O nás

ZÁKLADNÝM VÝCHODISKOM NÁŠHO PÔSOBENIA JE PRESVEDČENIE, ŽE Z POSTOJA REŠPEKTU A ÚCTY SA ODVÍJA VŠETKO OSTATNÉ - V RODINE, V ŠKOLE, V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH VÔBEC.

 
Našou hlavnou činnosťou je lektorovanie kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný. Prevažnú časť tvoria kurzy pre verejnosť, ale lektorujeme kurzy taktiež v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov, pretože veríme, že škola má omnoho väčšie možnosti, než ponúka jej tradičná podoba.

Okrem kurzov ponúkame aj dvojhodinovú prednášku R+R V KOCKE o prístupe Rešpektovať a byť rešpektovaný.

 

Lektorský tím tvoria:

SLOVENSKO:
Mgr. Miroslava Kumančíková, Mgr. Katarína Martišová, RNDr. Tatiana Piovarčiová, Mgr. Marianna Rajecová, Bc. Radka Rendošová, Mgr. Ivan Vyskočil
 

ČECHY:
Bc. Hana Čechová, Lenka Králová, PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc. a Soňa Rýdl

MORAVA:
Mgr. Tatjana Kopřivová, PhDr. Pavel Kopřiva

Len členovia lektorského tímu majú právo lektorovať kurzy REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ. Sú to jednak priamo autori knihy a kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný a ďalší lektori, ktorí prešli výcvikom u PhDr. Nevolovej a PhDr. Nováčkovej, CSc.

 

Informácie o kurzoch v Čechách: www.respektovani.com

Informácie o kurzoch na Morave: www.respektovat.comTu sa môžete prihlásiť k odberu noviniek z prostredia R+R:

Na kurzy alebo stretnutia sa môžete teraz prihlasovať on-line. U položiek, ktoré sú označené červeným R, sa môžete, po kliku na písmeno, prihlásiť na kurz. Ak chcete dostávať aktuálne a dôležité informácie - registrujte sa.

Dátum Miesto Názov kurzu
11.11.2017 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava R+R - 4
02.12.2017 Škola u Filipa, Banská Bystrica R+R - 4
07.04.2018 Mestské kultúrne stredisko, Námestie 1.mája, Senec R+R - 4
14.04.2018 Dobšinského 15, Nitra R+R - 4
28.04.2018 Račianska 80, Bratislava (budova starého internátu) R+R - 4
19.05.2018 P. O. Hviezdoslava 9, Žilina R+R - 4
Copyright WEB-X 2013